EVANGEL CHURCH MONGOLIAN

 Evangel Монгол Чуулган нь Чикаго орчины хотуудад оршин сууж байгаа элэг нэгт Монголчууддаа зориулж олон сонирхолтой цугларалтыг зохион байгуулж байгаадаа баяртай байна. Ням гараг болгон Монголчууд бид өглөө 11:00 цагаас төрөлхи хэлээрээ Бурханыг алдаршуулж, Түүнд магтаал хүндэтгэлийг өргөж, амьдралын луужин болсон Библи судрыг хамтдаа судалдаг. Хүмүүн бидний амин сүнсийг тэтгэгч, ерөөл ивээлээр адислагч Их Эзэн Есүс Христийг таньж мэдэхээр ирээсэй гэж бид таныг урьж байна.


 
36724235264_179052ac37_k.jpg
37387698186_8a02ec5b0f_k.jpg
 
 

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ЦУГЛААН 

Ням гараг болгон Монголчууд бид өглөө 11:00 цагаас төрөлхи хэлээрээ Бурханыг алдаршуулж, Түүнд магтаал хүндэтгэлийг өргөж, амьдралын луужин болсон Библи судрыг хамтдаа судалдаг. Хүмүүн бидний амин сүнсийг тэтгэгч, ерөөл ивээлээр адислагч Их Эзэн Есүс Христийг таньж мэдэхээр ирээсэй гэж бид таныг урьж байна.

МАНАЙД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ